Vì sao tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng”?

Câu hỏi 4 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Vì sao tác giả gọi hạt gạo là “hạt vàng”? Phần soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta trang 139 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Hạt gạo được gọi là hạt vàng, vì hạt gạo rất quý. Có được hạt gạo, con người phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt “một nắng hai sương” trên đồng ruộng mới làm ra được hạt gạo. Do đó, tác giả mới đem so sánh hạt gạo với hạt vàng và gọi hạt gạo là hạt vàng.

(BAIVIET.COM)