Vì sao ông được suy tôn là ông tổ nghề thêu ?

Câu hỏi 4: (Trang 23 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Vì sao ông được suy tôn là ông tổ nghề thêu ? Phần soạn bài Tập đọc: Ông tổ nghê thêu trang 23 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu vì khi về nước ông đã truyền dạy nghề thêu cho dân ta, làm cho nghề này lan rộng ra khắp nơi trong đất nước.

Nội dung: ông đã học được nghề thêu của người Trung Quốc, và dạy lại cho dân ta.

(BAIVIET.COM)