Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ ?

Câu hỏi 3: (Trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ ? phần soạn bài Tập đọc: Tiếng ru trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Vì sao núi không nên chê đất thấp, biển không nên chê sông nhỏ?

Trả lời:

Núi không nên chê đất thấp vì đất chính là nền của núi. Núi muốn cao không thể không có nền. Biển không nên chê sông nhỏ vì các dòng sông nhỏ luôn đổ nước vào biển khơi làm cho biển lúc nào cũng tràn đầy.

(BAIVIET.COM)