Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ?

Câu hỏi 3: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.

(BAIVIET.COM)