Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?

Câu hỏi 3 (Trang 37 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành? Phần soạn bài Tập đọc: Một người chính trực trang 36 – 37 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bởi vì những người như Tô Hiến Thành là những người biết gác tình riêng sang một bên mà đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Tiến cử những người có đủ đức, đủ tài lên điều hành đất nước, đưa đất nước ngày một đi lên, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Nội dung: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, một lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành, một vị quan đứng đầu hàng quan triều Lí nổi tiếng chính trực thời xưa.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận