Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?

Câu hỏi 1: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Vì sao nhà rông phải chắc và cao ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Nhà rông phải chắc để chịu được gió bão trong một thời gian dài, để có thể chứa được nhiều người cùng hội họp hoặc nhảy múa. Nhà rông phải cao để voi đi qua không đụng sàn và khi múa rông chiêng, giáo không vướng mái.

(BAIVIET.COM)