Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?

Giải câu 1 (Trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? Phần soạn bài Tập đọc: Những người bạn tốt trang 64 – 65 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì thủy thủ trên tàu nổi máu tham cướp hết tặng vật của ông, đòi giết ông.

(BAIVIET.COM)