Vì sao nghe ông nói, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại ?

Câu hỏi 2: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao nghe ông nói, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại ? phần soạn bài tập đọc: Ở lại với chiến khu trang 14 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Khi nghe trung đoàn trưởng nói, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại vì điều này là quá bất ngờ đối với các em. Không ai có thể nghĩ rằng mình sẽ rời xa trung đoàn, rời xa anh em trong đội ngũ để về với gia đình. Chiến đấu cho Tổ quốc là lí tưởng cao đẹp của các em. Trở về với gia đình chính là từ bỏ lí tưởng cao đẹp đó.

(BAIVIET.COM)