Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua?

Câu hỏi 2 (Trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Một lần nữa các vị đại thần và các hà khoa học lại không giúp được nhà vua vì họ vẫn nghĩ theo cách của người lớn.

(BAIVIET.COM)