Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà ?

Câu hỏi 3: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà ? phần soạn bài tập đọc: Ở lại với chiến khu trang 14 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Lượm và các bạn khác đều không muốn về nhà vì tất cả đều sẵn sàng chịu đựng gian khổ, sẵn sàng chịu đói khát để ở lại sống chết với chiến khu, không thể trở về ở chung với gia đình còn trong vùng tạm chiếm có tụi Tây và Việt gian kiểm soát.

(BAIVIET.COM)