Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ?

Câu hỏi 3: (Trang 5 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ? phần soạn bài tập đọc: Hai Bà Trưng trang 5 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Vì Hai Bà Trưng yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết chết ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.

(BAIVIET.COM)