Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti?

Câu hỏi 2: (Trang 13 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti? phần soạn bài tập đọc Ai có lỗi? trang 13 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti vì nhận ra bạn không cố ý chạm vào khuỷu tay mình và En-ri-cô còn thấy vai áo bạn sứt chỉ, chắc vì bạn đã phải vất vả giúp mẹ vác củi nên En-ri-cô thấy thương bạn, muốn xin lỗi bạn.

(BAIVIET.COM)