Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được mọi người trên thế giới ủng hộ?

Câu hỏi 3 (Trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Theo em, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ? Phần soạn bài Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai, trang 54 – 55 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ vì những ai yêu chuộng hòa bình và công lí đều không thể chấp nhận được một chính sách phân biệt chùng tộc dã man, tàn bạo như chế độ a-pác-thai.

(BAIVIET.COM)