Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử ?

Câu hỏi 3: (Trang 66 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử ? phần soạn bài tập đọc: Sự tích lẽ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Công chúa Tiên Dung quyết định kết duyên cùng Chử Đồng Tử vì nàng rất cảm động trước tình cảnh và tấm lòng hiếu thảo cua Chử Đồng Tử. Công chúa cho sự gặp gỡ này là do Trời sắp đặt.

(BAIVIET.COM)