Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?

Câu hỏi 3 (Trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi? Phần soạn bài Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền trang 153 – 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi là vì: nhiều lần vua chúa vời ông vào cung, tiến cử vào chức Ngự y nhưng ông đã khéo léo từ chối.

(BAIVIET.COM)