Vì sao có thể hiểu theo nhiều cách như vậy?

Giải câu 2 – Nhận xét (Trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Vì sao có thể hiểu theo nhiều cách như vậy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Câu văn trên có hiểu theo 2 cách như vậy là do người viết sử dụng từ đồng âm để cố ý tạo ra hai cách hiểu.

  • Các tiếng hổmang trong từ hổ mang (tên một loài rắn) đồng âm với tính từ hổ (con hổ) và hành động mang.
  • Động từ  (trườn) đồng âm với danh từ  (con bò).

(BAIVIET.COM)