Vì sao Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn?

Câu hỏi 2: (Trang 47 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Vì sao Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn? Phần soạn bài tập đọc Bài tập làm văn trang 47 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Cô-li-a thấy khó viết bài văn vì khi ở nhà bạn ấy chưa làm gì để giúp mẹ cả.

(BAIVIET.COM)