Vì sao Cô-li-a ngạc nhiên khi mẹ bảo giặt quần áo nhưng sau đó vui vẻ làm theo?

Câu hỏi 4: (Trang 47 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Vì sao Cô-li-a ngạc nhiên khi mẹ bảo giặt quần áo nhưng sau đó vui vẻ làm theo? Phần soạn bài tập đọc Bài tập làm văn trang 47 SGK Tiếng việt Tập 1.

Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo:

a) Lúc đầu, Cô-li-a ngạc nhiên ?

b) Sau đó, bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ.

Trả lời:

a) Lúc đầu, nghe mẹ bảo mình đi giặt quần áo, Cô-li-a tròn xoe mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo và Cô-li-a cũng chưa bao giờ làm việc này.

b) Sau đó, Cô-li-a vui vẻ làm theo lời mẹ, vì bạn ấy chợt nhớ ra mình đã viết điều ấy trong bài tập làm văn mà. Lời nói phải đi đôi với việc làm mà!

Nội dung chính: Lời nói phải đi đôi với việc làm, học phải gắn với hành.

(BAIVIET.COM)