Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?

Câu hỏi 4 (Trang 158 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng? Phần soạn bài Tập đọc: Ăn “mầm đá” trang 158 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng vì lúc đó đã quá đói.

(BAIVIET.COM)