Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ?

Câu hỏi 2 (Trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ? Phần soạn bài Tập đọc: Ê-mi-li, con… trang 49 – 50 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ vì đó là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, chẳng “nhân danh ai” và vô nhân đạo vì B52, Na pan, hơi độc, đốt nhà thương, trường học, giết trẻ em, giết những cánh đồng xanh “giết những dòng sông của thơ ca nhạc họa”.

(BAIVIET.COM)