Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Câu hỏi 2: (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào? Phần soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm trang 39 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.