Vì sao chủ bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều”?

Câu hỏi 3 (Trang 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vì sao chủ bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều”? Phần soạn bài Tập đọc: Ông Trạng thả diều trang 104 – 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Người ta gọi cậu bé Hiền là ông Trạng thả diều, vì Hiền đỗ trạng lúc 13 tuổi và là một cậu bé nổi tiếng ham chơi diều

(BAIVIET.COM)