Vì sao chi Út muốn được thoát li?

Câu hỏi 4 (Trang 127 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Vì sao chi Út muốn được thoát li? Phần soạn bài Tập đọc: Công việc đầu tiên trang 126 – 127 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Út muốn được thoát li vì út yêu nước, ham hoạt động, muốn làm- được thật nhiều việc cho cách mạng.

Nội dung: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm, muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng.

(BAIVIET.COM)