Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?

Câu hỏi 1 (Trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ? Phần soạn bài Tập đọc: Văn hay chữ tốt trang 129 – 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Vì chữ viết xấu quá thầy không đọc được.

(BAIVIET.COM)