Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn?

Câu hỏi 2 (Trang 129 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? Phần soạn bài Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn trang 128 – 129 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Vì chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều.

(BAIVIET.COM)