Vì sao các bạn 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của Việt Nam ?

Câu hỏi 2: (Trang 99 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao các bạn 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của Việt Nam ? phần soạn bài tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 99 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các bạn 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của Việt Nam vì cô giáo của các em là người đã từng ở Việt Nam hai năm. Cô cũng là người rất yêu thích Việt Nam. Ngoài ra các em còn tìm hiểu thêm về Việt Nam qua mạng In-tơ-nét.

(BAIVIET.COM)