Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ?

Câu hỏi 3: (Trang 89 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? phần soạn bài tập đọc: Vẽ quê hương trang 89 SGK tiếng việt tập 1.

Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? Chọn câu trả lời em chi là đúng nhất:
a) Vì quê hương rất đẹp.
b) Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi.
c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương.

Trả lời:

Câu trả lời đúng nhất là: Câu C.
Vì bạn nhỏ yêu quê hương nên nhìn thấy cảnh nào của quê hương cũng đẹp và đã vẽ quê hương bằng màu sắc đẹp tươi.

(BAIVIET.COM)