Vì sao bạn nhỏ gọi ông là người thầy đầu tiên ?

Câu hỏi 4: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Vì sao bạn nhỏ gọi ông là người thầy đầu tiên ? phần soạn bài tập đọc: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bạn nhỏ gọi ông ngoại mình là người thầy đầu tiên vì ông đã bước đầu giúp bé chuẩn bị và làm quen với nhà trường với việc học tập.

(BAIVIET.COM)