Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn?

Câu hỏi 4 (Trang 67 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn? Phần soạn bài Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển trang 67 SGK Tiếng việt Tập 2.

Chọn ý đúng:

a) Vì bác sĩ khỏe hơn tên cướp biển.

b) Vì bác sĩ dọa đưa tên cướp biển ra tòa.

c) Vì bác sĩ bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.

Trả lời:

Bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển hung hãn vì bác sĩ Ly bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải.

(BAIVIET.COM)