Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng ?

Câu hỏi 2: (Trang 112, 113 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng ? phần soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ trang 112, 113 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng vì vùng này là vùng người Nùng, bác cán bộ phải làm như vậy để che mắt địch.

(BAIVIET.COM)