Vì sao bà khách nghĩ là Y-éc-xanh quên nước Pháp ?

Câu hỏi 3: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Vì sao bà khách nghĩ là Y-éc-xanh quên nước Pháp ? phần soạn bài tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 107 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bà khách nghĩ là Y-éc-xanh đã quên nước Pháp vì thấy ông tỏ vẻ rất thích nơi ông đang sống tại Việt Nam, ông không có ý định trở về nước Pháp.

(BAIVIET.COM)