Vì sao anh thanh niên cảm ơn Thuyên và Đồng ?

Câu hỏi 3: (Trang 77 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Vì sao anh thanh niên cảm ơn Thuyên và Đồng ? phần soạn bài tập đọc Giọng quê hương trang 77 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Anh thanh niên lạ cảm ơn Thuyên và Đồng vì Thuyên và Đồng đã cho anh ta nghe lại giọng nói của mẹ anh xưa.

(BAIVIET.COM)