Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Câu hỏi 4 (Trang 29 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 29 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

– Vị ngữ trong các câu trên biểu thị đặc điểm, trạng thái hoặc tính chất của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.

– Các vị ngữ trên được tạo thành bởi các tính từ, động từ hoặc cụm tính từ.

(BAIVIET.COM)