Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ?

Câu hỏi 2: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Về mùa hè, rừng cọ có gì thú vị ? Phần soạn bài Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi trang 126 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Về mùa hè, nằm dưới rừng cọ nhìn lên, tác giả thấy trời xanh qua từng kẽ lá.

(BAIVIET.COM)