Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?

Câu hỏi 1: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào? Phần soạn bài tập đọc Nắng phương Nam trang 95 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Uyên và các bạn đi chơi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ vào dịp giáp Tết.

(BAIVIET.COM)