Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?

Câu hỏi 2 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt? Phần soạn bài Tập đọc: Út Vịnh trang 136 – 137 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, Vịnh đã tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em, nhận việc thuyết phục Sơn – một bạn thường chạy thả diều trên đường tàu và đã thuyết phục bạn này không thả diều trên đường tàu nữa.

(BAIVIET.COM)