Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu?

Câu hỏi 3 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu? Phần soạn bài Tập đọc: Út Vịnh trang 136 – 137 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Để cứu hai bạn nhỏ đang chơi trên dường tàu, Vịnh lao ra khòi nhà như tên bắn, la lớn báo tàu hỏa đến. Hoa giật mình ngã lăn khỏi đường tàu, còn Lan đứng ngây người khóc thét.. Đoàn tàu ầm ầm lao tới. Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng.

(BAIVIET.COM)