Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

Câu hỏi 3 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo? Phần soạn bài Tập đọc: Hạt gạo làng ta trang 139 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Tuổi nhỏ đã thay cho anh ở chiến trường ra tay gắng sức lao động, làm ra hạt gạo tiếp tế cho tiền tuyến. Hình ảnh thiếu nhi “chống hạn vục mẻ miệng gàu, bắt sâu lúa cao rát mặt, gánh phân quang trành quét đất” là những hình ảnh xúc động thể hiện sự nỗ lực của tuổi nhỏ, ý thức trách nhiệm và tấm lòng của các bạn này với tiền tuyến.

(BAIVIET.COM)