Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên?

Câu hỏi 4 (Trang 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên? Phần soạn bài Tập đọc: Ông Trạng thả diều trang 104 – 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Chọn b: Có chí thì nên

Nội dung: Câu chuyện nhằm ca ngợi cậu bé Nguyễn Hiền thông minh, có chí đỗ Trạng Nguyên năm 13 tuổi- một ông trạng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước ta

(BAIVIET.COM)