Từ nào đồng nghĩa với từ im ắng?

Câu hỏi 10 (Trang 100 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Từ nào đồng nghĩa với từ im ắng? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 7 trang 98 – 100 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Lặng im

b) Nho nhỏ

c) Lim dim

Trả lời:

a) Lặng im

(BAIVIET.COM)