Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm những gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 26 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm những gì ? Phần soạn bài Tập đọc: Bàn tay cô giáo trang 26 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Từ mỗi tờ giấy có màu khác nhau, cô giáo đã làm ra chiếc thuyền, mặt trời, mặt nước, biển biếc.

(BAIVIET.COM)