Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì ?

Câu hỏi 2: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì ? Phần soạn bài tập đọc: Cái cầu trang 35 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến nhiều cây cầu. Đó là chiếc cầu bằng tơ do nhện bắc qua miệng chum nước, là chiếc cầu ngọn gió do con sáo bắc qua sông, là chiếc cầu lá tre do con kiến bắc qua ngòi, là cây cầu tre lối sang bà ngoại và là chiếc cầu ao mẹ thường đãi đỗ.

(BAIVIET.COM)