Từ bài tập trên, rút ra nhận xét: Thế nào là tóm tắt tin tức và cách tóm tắt tin tức?

Câu hỏi 2 (Trang 63 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Từ bài tập trên, rút ra nhận xét: Thế nào là tóm tắt tin tức và cách tóm tắt tin tức? Phần soạn bài Tập làm văn: Tóm tắt tin tức trang 63 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

a) Thế nào là tóm tắt tin tức:

– Tóm tắt tin tức là thâu tóm gọn các nội dung của bản tin bằng một văn bản ngắn hơn.

b) Cách tóm tắt tin tức:

– Muốn tóm tắt một bản tin, cần làm như sau:

+ Đọc kĩ đề nắm vững nội dung bản tin.

+ Tìm các đoạn và xác định nội dung chính của mỗi đoạn.

+ Trình bày mỗi điểm chính trong nội dung bằng một, hai câu hay bằng các số liệu, từ ngữ nổi bật.

(BAIVIET.COM)