Truyện này muốn nói với em điều gì ?

Câu hỏi 4: (Trang 58 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Truyện này muốn nói với em điều gì ? phần soạn bài Tập đọc: Lừa và ngựa trang 58 SGK tiếng việt tập 1.

Truyện này muốn nói với em điều gì ?

Trả lời:

Truyện này muốn nói với em : phải luôn luôn thương bạn và sẵn lòng giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn vì giúp bạn cũng chính là giúp mình, bỏ mặc bạn là tự hại mình.

Nội dung : Bạn bè phải thương yêu giúp đỡ nhau. Lúc bạn gặp khó khăn hoặc hoạn nạn thì rất cần sự giúp đỡ của mình.

(BAIVIET.COM)