Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi làm gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi làm gì ? phần soạn bài tập đọc: Ở lại với chiến khu trang 14 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi thông báo ý kiến của trung đoàn, cho các chiến sĩ nhỏ tuổi trở về sống với gia đình vì cuộc sống ở chiến khu còn nhiều gian khổ, khó khăn, thiếu thốn.

(BAIVIET.COM)