Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 37 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Một người chính trực trang 36 – 37 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành ở chỗ:

+ Không vì tình riêng mà đưa người không đủ phẩm chất, năng lực lên vị trí quan trọng (Mặc dù trong lúc lâm bệnh nặng, người mà thường xuyên có mặt bên giường bệnh ông là quan tham trì chính sự Vũ Tán Đường nhưng Tô Hiến Thành không tiến cử. Trái lại người mà không hề chăm non, săn sóc khi ông lâm bệnh là quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá – một con người vừa có tài, có đức tuy không gần gũi ông nhưng ông vẫn tiến cử thay mình). Như vậy chứng tỏ Tô Hiến Thành không vì tình riêng mà rất thẳng thắn trung thực.

+ Thẳng thắn trung thực tiến cử người có tài, có đức mà không hề do dự (đặt quyền lợi đất nước trên hết), làm cho bà thái hậu họ Đỗ cũng phải ngạc nhiên, khâm phục trước tấm lòng vì dân vì nước của ông.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận