Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 65 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 65 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

NGUYỄN QUANG SÁNG

c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng hồng lên rực rỡ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời:

a) chưa…đã

b) vừa…đã

c) càng…càng

(BAIVIET.COM)