Trong ngày tựu trường đầu tiên, cảnh vật có gì khác lạ? Vì sao?

Câu hỏi 2: (Trang 52 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Trong ngày tựu trường đầu tiên, cảnh vật có gì khác lạ? Vì sao? Phần soạn bài tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Trong ngày đầu tiên đến trường, tác giả vẫn đi trên con đường làng quen thuộc mà thấy như nó khác lạ hẳn, cảnh vật xung quanh cũng như vừa mới đổi thay. Vì hôm nay tác giả thấy mình đã trở thành một học sinh.

(BAIVIET.COM)