Trong mỗi ví dụ dưới đây, từ in đậm được dùng để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 109 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trong mỗi ví dụ dưới đây, từ in đậm được dùng để làm gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Quan hệ từ trang 109 -111 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Rừng say ngây và ấm nóng

b) Tiếng hát dìu dặt của Họa Mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ca ngợi núi sông đang đổi mới

c) Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào. Nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào.

Trả lời:

a)  Từ “và” dùng để nối hai từ “say ngây” – “ấm nóng”

b) “Tiếng hót dìu dặt” được nối với “họa mi” bằng từ “của”.

c) Chữ “như” để nối “Hoa mai…” với “hoa đào”. Từ “nhưng” để nối 2 câu với nhau.

(BAIVIET.COM)