Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?

Câu hỏi 1 (Trang 145 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33) trang 145 – 146 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

CâuNghĩa
Tình hình đội tuyển rất lạc quanLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp
Chú ấy sống rất lạc quan
Lạc quan là liều thuốc bổCó triển vọng tốt đẹp

Trả lời:

Tình hình đội tuyển rất lạc quanCó triển vọng tốt đẹp
Chú ấy sống rất lạc quanLuôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp
Lạc quan là liều thuốc bổYêu đời, luôn vui, tin trong cuộc sống

(BAIVIET.COM)